COMMOB!

Communicatie in Mobiliteit

Mensen overtuigen door zorgvuldig communiceren. Zorgvuldig communiceren begint met goed luisteren. Veel mensen luisteren om te kunnen antwoorden terwijl slechts weinigen de kunst van het luisteren gebruiken om te kunnen begrijpen.

Ongeveer alles wat op het gebied van overtuigen gebeurt, vindt plaats op het communicatiekruispunt (Betteke van Ruler, 1998). Aan de bovenkant van het kruispunt zit het eenrichtingsverkeer terwijl onderin het tweerichtingsverkeer plaats vindt. Links van de kruising worden zaken bekend gemaakt en rechts daarvan vindt beïnvloeding plaats. Het lijkt simpel en dat is het ook. Je moet alleen weten op wel moment je op welke hoek van het kruispunt moet staan.

20150820 communicatiekruispunt

Verder moet je aanvoelen op welk moment je gesprekspartner behoefte heeft aan informatie en wanneer aan argumenten. Je moet ook aanvoelen wanneer de ratio en wanneer de emotie overheerst.

Tot slot moet je begrijpen dat iedereen zaken op een andere manier waarneemt en dat een standpunt altijd vanuit de eigen perceptie wordt ingenomen. Dat vraagt om zorgvuldige communicatie.

20150820 waarnemen


Issue- en imagomanagement

Een issue is een brandende kwestie met voor- en tegenstanders die wacht op beslechting en die via de media onderwerp van gesprek wordt bij een breed publiek. Issuemanagement is de regie van die publieke boodschap terwijl imagomanagement de regie van het publieke beeld is. Beide heb je zelf in de hand en beide beelden versterken elkaar. Alles in het juiste of het gewenst perspectief plaatsen is de eerste stap naar succesvol issue- en imagomanagement.

20150820 typen comm management


Public affairs en public relations

Public relations en public affairs liggen ook in elkaars verlengde. Public relations zijn gericht op het bevorderen van wederzijds begrip en het versterken van het imago. Dat zit vooral aan de linkerkant van het kruispunt. Rechts daarvan kom je public affairs tegen dat meer over beïnvloeden en overtuigen gaat.


Niet alles wat waar is, is een argument

20101125 Careo logo 320 dpi 10 cm