Concreet!

Als ik met mensen samenwerk, gaat dat meestal over mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling of planologie en dat is natuurlijk niet vreemd met mijn achtergrond. 

20150820 concreet


Voorbeelden


Gedeelde mobiliteit voor ondernemers

Een groep ondernemers wil de mobiliteitsmiddelen die ze hebben beter inzetten. Het is zonde als de ene ondernemer zijn auto regelmatig op de oprit heeft staan terwijl de andere juist een auto nodig heeft. Het is ook jammer dat een ondernemer af en toe producten moet vervoeren en daarvoor geen ruimte in zijn eigen auto heeft. Verder is het jammer dat ondernemers 95% van hun zakelijke ritten binnen een afstand van 15 kilometer afleggen waarbij de fiets geen optie is en de auto eigenlijk te duur. Deze groep heeft baat bij een mobiliteitsstrategie waarbij delen en gemeenschappelijk inkopen voorop staat.


Klankbord mobiliteitsmanagement voor een ziekenhuis

Een ziekenhuis is bezig met het implementeren van mobiliteitsmanagement voor werknemers. Mobiliteitsmanagement is geen core business voor een ziekenhuis. Ik ben op regelmatige basis een low budget klankbord voor de strategische speerpunten “enforcement”, “engineering” en “education”. Een coach op afroep, die je een spiegel voorhoudt en tips aanreikt voor versnelling en verbetering in het proces.


Ruimte voor de drone

De drone en zelfs de vliegende auto zijn vervoermiddelen waar we niet aan denken als we met onze dagelijkse werkzaamheden bezig zijn. Toch kunnen het nuttige middelen zijn om pakketjes te voeren, bouwwerkzaamheden te monitoren en gewassen te beschermen. Het organiseren van draagvlak om landelijke regels te versoepelen is hard nodig om deze vorm van mobiliteit “de ruimte” te geven.


Ontwikkelen winkelcentrum

Onder druk van de crisis en de toename van aankopen via het internet holt het bezoek aan winkelcentrum achteruit. Alsof dat nog niet genoeg is, besluit de gemeente om betaald parkeren in te voeren of de tarieven voor parkeren te verhogen. Careo brengt de dialoog tussen ondernemers en gemeente op gang. Dit leidt ertoe dat de bereikbaarheid en het parkeren eens goed onder de loep worden genomen. Ook ontstaan er nieuwe initiatieven om klanten te binden en belonen voor hun bezoek.


Visie: Parkeren 2030

Een gemeente moet eigenlijk nieuwe parkeerautomaten aanschaffen. Daarmee is al snel een investering van een miljoen euro gemoeid. Het is de vraag hoe lang de parkeerautomaat nog past in een samenleving waarin de smartphone betaald parkeren steeds gemakkelijker maakt. Het is ook de vraag of kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn als de automaten over enkele jaren overbodig blijken te zijn. Een visie op de ontwikkeling van betaalmogelijkheden helpt bij het maken van verantwoorde keuzes.


De nieuwe mobiliteit: 2030

Een vereniging van autodealers moet met lede ogen aanzien dat de verkoop al jaren stagneert. Afgezien van de economische crisis en de gevolgen daarvan is de auto niet meer een vanzelfsprekend statussymbool voor de jongste generatie “mobilisten”. Delen is het nieuwe hebben en met eenvoudige applets op de smartphone kun je vandaag de dag gemakkelijk met iemand meerijden. Dit is maar één van de uitdagingen waarop autodealers de komende jaren een antwoord moeten vinden. In een inspirerende lezing over de nieuwe mobiliteit neem ik mensen mee naar 2030, samen verkennen we de kansen voor een succesvolle toekomst.


Intergemeentelijke samenwerking

Verschillende gemeentes in de regio hebben dezelfde belangen op het gebied van (parkeer)beheer. Door een strategische samenwerking zijn ze in staat om aanmerkelijk op kosten te besparen. Een strategische samenwerking kan door ambtelijke fusie of gemeenschappelijke regelingen. Flexibelere vormen zijn ook denkbaar, zoals een coöperatie of een strategische alliantie. Gemeenschappelijk aanbestedingen en samenwerking onder regie van Careo hebben forse interne en externe besparingen opgeleverd.


Issue- en imagomanagement voor een klein bedrijf

Een lokaal bedrijf wordt via de social media beschuldigd van wanbeleid en fraude. Ik zoek uit wie de bron van de beschuldigingen is. Het blijkt een ex-werknemer te zijn. Ik monitor de situatie een weekje en constateer dat de storm geluwd is. Issuemonitoring is een instrument om de ontwikkeling van negatieve berichtgeving te volgen. Smaad en laster kan tenslotte een flinke deuk in een imago opleveren. Met issue- en imagomanagement kun je dat voorkomen.


Issue- en imagomanagement: grondverkoop

Een wethouder kan eigen grond aan “zijn” gemeente verkopen om ontwikkelingen mogelijk te maken. Hij wordt onder druk gezet om fors in te leveren op de waarde van de grond. We komen tot de slotsom dat zijn houding te veel gericht is op een oplossing die goed is voor de samenleving en dat het eigenbelang ondergesneeuwd is. “Wat zou jij het liefste doen?”, vraag ik hem op de man af. Het antwoord op die vraag is het kerndoel van zijn strategie, de kernboodschap in zijn onderhandeling.


 


20101125 Careo logo 320 dpi 10 cm