Enkele projecten

2020 – 2025


Gemeente IJsselstein

 • Interim adviseur Bereikbaarheid en Parkeren

2016 – 2020


Gemeente Deventer

 • Interim adviseur Bereikbaarheid en Parkeren

Gemeente Harlingen

 • Harlingen wil innoveren op het gebied van parkeren. Bart is uitgenodigd om een interne dialoog te begeleiden over wat die innovatie precies moet inhouden en welke doelen er gehaald moeten worden, met behulp van de A4-strategie

Gemeente Woerden

 • Woerden heeft een verkeersvisie opgesteld waarbij de samenleving uitdrukkelijk aan bod was. Het was een experimenteel participatieproces. Bart is ingehuurd om het proces te evalueren en de raad een aantal discussiepunten aan te reiken “om van het proces te leren”

Gemeente Alphen aan den Rijn

 • Onderzoek en communicatie: invloed van het eerste anderhalf uur gratis parkeren op de bedrijfsvoering van de gemeente, de hoeveelheid winkelbezoek en de inkomsten van de winkels, in samenwerking met STRABO (Amsterdam)

Gemeente Amsterdam

 • Strategische Agenda Parkeren en Bereikbaarheid Amsterdam Noord (SAPBAN16)

2011 – 2015


Plus Vastgoed: Interventie Parkeerbeleid Supermarkten

 • analyse technische inrichting, communicatieproces en juridische procedure
 • opties voor interventie woordvoering

Ondernemersverenigingen Amsterdam Noord

 • Interventie Stadsdeelbestuur over invoeren betaald parkeren in 2 winkelcentra en verhogen tarieven in 1 winkelcentrum (analyse, public affairs, lobby en  woordvoering)

Gemeente Súdwest Fryslân

 • “Petear mei de mienskip”, communicatieproces met de samenleving over nieuw op te stellen parkeervisie

Gemeente Hilversum

 • Organisatieadvies parkeertaken

Gemeente Oss

 • Interim manager Parkeerbeheer

ANWB Verkeerskunde

 • Reporter iMobility Challange 2013 (communicatie over innovatie via social media)

Eigen beheer

 • Ontwikkeling training “Issue- en imagomanagement” (overtuigen (Ars Retorica) en waarnemen (Epicurus), regie van de publieke opinie en het publieke beeld)

 2006 – 2010


Wethouder Verkeer Utrecht

 • Klankbord voor en strategisch advies over:
  • gebouwde parkeervoorzieningen en transferia
  • privatisering van parkeervoorzieningen
  • klantbeleving van de parkeerder en de binnenstadsbezoeker

Stichting Vastgoedbeheer

 • second opinion communicatieplan (externe communicatie)
 • communicatiestrategie gericht op
  • ledengroei
  • imagoversterking
  • public relations

Provincie Zuid-Holland

 • communicatiestrateeg RijnlandRoute
  • stakeholders management
  • issuemanagement
  • advies aan directie en CdK over issues

Gemeente Haarlem

 • interim senior beleidsadviseur

2001 – 2005


Gemeente Tiel

 • omgevingsmanager herinrichting Stationsomgeving
 • interim manager cluster Verkeer

Gemeente Woerden

 • adviseur transitie parkeerbeheer inzake verzelfstandiging
  • organisatieanalyse
  • communicatieanalyse
  • klankbord organisatiestrategie
  • klankbord communicatiestrategie

Jong MKB Regio Utrecht

 • lid werkgroep interne en externe betrekkingen (public relations, public affairs, persvoorlichting)

Gemeente Hoorn

 • interim manager Verkeers- en parkeerbeleid

voor 2000


Veilig Verkeer Nederland

 • voorzitter regionale projectgroep “Duurzaam Veilig 2000” (public relations, public affairs)

 3VO

 • adviseur gemeenten (lobby-advies en public relations, inhoudelijk advies)

 VEXPAN

 • lid van de commissie voor public relations (public relations, public affairs, imagoversterking

Diverse interim functies

 • Amersfoort
 • Utrecht
 • Breda
 • Nieuwegein

Diverse inhoudelijke projecten

 • Lopik
 • Neerijnen
 • Zeist
 • Rijswijk
 • Schiphol
 • Breda
 • Woerden
 • Den Haag
 • Tilburg

20101125 Careo logo 320 dpi 10 cm