Overzien

Overzicht krijgen we door een situatie helder in beeld te brengen, prioriteiten te stellen, mogelijke oplossingen te bedenken en duidelijke keuzes te maken. Dat is het analytisch creatieve proces dat mij altijd boeit.

20150820 visie strategie actie

Visie en strategie

Analyse, analyse, analyse leidt tot visie

Elkaar de vraag stellen waarom de dingen verlopen zoals ze verlopen. Keuzes die later gemaakt worden, toets je uiteindelijk aan de resultaten van deze analyse. “Zijn we nu een oplossing aan het bedenken voor het vraagstuk, zijn we pseudo-oplossingen (afleiding van het vraagstuk) aan het verzinnen of erger nog: zijn we een vraagstuk aan het aanpassen aan de oplossing die we al bedacht hadden?”.

Daarom is de volgorde “waarom – hoe – wat” zo ontzettend van belang. Visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie.

Strategie is “het weloverwogen stappen ondernemen om een doel te bereiken”. Het zijn de stappen die je vanaf je visie zet om uiteindelijk tot actie te komen en die ik de “zevensprong” noem.

20150820 strategie 7 stappen

Is deze methode bijzonder? Welnee! Ik kan zo een tiental andere aanpakken benoemen. Het gaat helemaal niet om het instrument, het gaat om de wijze waarop je daar mee omgaat.

De drie E’s

20150820 3 eesIn de basis kan elk vraagstuk aangepakt worden via de drie E’s. Het is van belang om een goede balans aan te brengen tussen de drie oplossingsrichtingen. Bij dominantie van één van de drie ligt al snel een bureaucratische, technocratische of communicratische toekomst op de loer.


Visie zonder actie is dagdromen
Actie zonder visie is een nachtmerrie

20101125 Careo logo 320 dpi 10 cm