Over Careo

Careo adviseert sinds 1993 over strategie en communicatie op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en verkeer.

De klassieke strategievorming voor een leefbare omgeving, met de 3 E’s van enforcement, education en engineering, is het fundament onder Careo. Een juiste mix van beleid en strategie, communicatie en gedragsverandering én technische maatregelen is tenslotte de basis voor elke mobiliteitsoplossing.

Careo is in 1993 opgericht door Bart van de Hulsbeek:

“Ik ben in de jaren 80 opgeleid tot verkeerskundige. De jaren 90 stonden voor mij in het teken van mijn ontwikkeling op bestuurlijk en politiek vlak. In het nieuwe millennium heb ik me via opleidingen verder gespecialiseerd in communicatie en participatie. Mobiliteitsvraagstukken los je niet uitsluitend op met techniek, de dialoog is veel meer bepalend.”

Careo ondersteunt u graag met: