Communicatie

De dialoog is de start van gedragen plannen. Careo helpt opdrachtgevers met de dialoog, communicatie, participatie en uiteindelijk met het verwerven van begrip en draagvlak.


Sinds 2020 worden steeds meer digitale technieken toegepast om met de samenleving te communiceren. Careo speelt daar graag een voortrekkersrol in en werkt met verschillende bedrijven samen die platforms gebruiken om planvorming op afstand maximaal te benutten.