Brainshop in een halve dag

Vanavond had ik Heleen, Froukje en Mariëlle op bezoek. Drie vrouwen de op een kantelpunt in hun carrière staan en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Ik had voorgesteld om in een brainshop binnen enkele uren in beeld te brengen welke richting de toekomst kon gaan. Ik geniet van dit soort bijeenkomsten. Totaal onvoorbereid een probleem bij de kop pakken, sterke en zwakke punten aftasten en in korte tijd een aantal opties uitwerken. 

20140204_232415
Alle resultaten op één sheet

Het vraagstuk draaide om Heleen, verkoopadviseur. Heleen wist heel goed te vertellen wat haar sterke punten zijn en waarom zij haar passie vindt in het werk dat ze tot nu toe gedaan had. Waardering in je werk, merken dat mensen het op prijs stellen dat je ze op een klantgerichte manier benadert, dat is de belangrijkste drijfveer voor Heleen. Heleen wil niet het duurste verkopen, Heleen wil het beste verkopen. Daarnaast wil ze graag met mensen samen werken. Die motivatie heeft ertoe geleid dat het samen met anderen beginnen van een winkeltje de favoriete optie werd. Ik hoop dat het gaat lukken, dan hebben we met zijn allen een effectieve avond gehad.