Visie-ontwikkeling Súdwest-Fryslân

20150820 visie strategie actieSúdwest-Fryslan heeft mij gevraagd om te ondersteunen in een proces om een nieuwe parkeervisie op te stellen. De kern van het proces “Petear mei de Mienskip”​ zit hem in de serie goede gesprekken die de gemeente met verschillende belanghebbendengroepen wil voeren.

De gemeente heeft voor ParkeerStrateeg gekozen vanwege de kennis en ervaring op het gebied van de “mutual gain approach”, een specifieke communicatie- en onderhandelingstechniek.