NKL Kennistour Gemeenten

NKL Kennistour Gemeenten

Om tegemoet te komen aan de afspraken uit het Energieakkoord en daarmee de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer te bevorderen, is het nodig dat gemeenten keuzes gaan maken. Het NKL helpt gehoor te geven aan deze afspraken. Hoe? Samen met VNG en provincies organiseert het NKL najaar 2015 een Kennistour om ideeën op te halen, kennis te delen en betrokken partijen bij elkaar te brengen.

Bezoek afgestemd op informatiebehoefte regio

Per regio, gemeente of provincie is behoefte aan verschillende informatie. Het programma wordt in overleg en op maat samengesteld. Er is ruimte voor het uitwisselen van ideeën, het ophalen van vraagstukken en het afstemmen van wensen en behoeften.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen:
1. Kennisloket Laadinfrastructuur Gemeenten
2. Ketenoptimalisatie Laadinfrastructuur
3. Algemene Datahub Laadproces
4. Rijksbijdrage RVO – optioneel

Planning tour

De tour start eind oktober en loopt door tot begin december 2015. De regio’s en de data worden eind van de zomer gecommuniceerd. Zo mogelijk en gewenst wordt aangesloten bij al geplande regionale bijeenkomsten.

Alvast plannen?

Heeft u al ideeën over de presentatie of speciale wensen. Wilt u dat we aansluiten bij een al geplande bijeenkomst of heeft u vragen? Laat het ons weten via de mail info@nklnederland.nl of via de website.