Talking Traffic overhandigt Manifest aan Minister Schultz van Haegen

Tijdens de Resultatendag van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op donderdag 25 juni 2015 heeft Talking Traffic haar manifest aangeboden aan Minister Melanie Schultz van Haegen. Talking Traffic is een collectief van bedrijven die werken aan een innovatieve aanpak van mobiliteit in Nederland. Als startschot voor een verdere samenwerking hebben deze bedrijven hun gezamenlijke visie op de mobiliteit van de toekomst verwoord in tien concrete punten: ‘De Tien van Talking Traffic’.

Talking Traffic

Talking Traffic staat voor onderling communicerende voertuigen, In-car (Dynamisch) Verkeersmanagement, Collectieve verkeersdiensten, Coöperatief (ITS G5) en Connected (xG/LTE., Deelnemers aan het collectief zijn bedrijven die ergens in deze keten met diensten en producten – van ontwikkeling tot implementatie – een bijdrage leveren. Zij houden zich bezig met de mobiliteit van (over)morgen. Alleen door samen te werken, zo is de overtuiging, creëren we een vruchtbare voedingsbodem voor verdere innovatie op het gebied van mobiliteit in Nederland én daarbuiten.

Nederland gidsland

Voertuigen die met elkaar en de wegkant communiceren, zijn al lang geen science fiction meer. De technologie hiervoor bestaat en wordt op dit moment bijvoorbeeld al uitgerold op de A58 (binnen het project Spookfiles van het programma Beter Benutten). Markt en overheid werken nauw samen aan een standaard architectuur om de verschillende onderdelen op elkaar te laten aansluiten. Pre-commercieel zijn hierover door bedrijven onderling al afspraken gemaakt. We lopen in Nederland voorop als het gaat om connected (rijtaakondersteuning via apps en navigatiesystemen op basis van 3G/4G netwerk) en coöperatieve (5G-bakens) ITS-toepassingen. Om die koppositie te behouden, zullen we elkaar moeten opzoeken en moeten samenwerken. Talking Traffic biedt hiervoor het platform en vormt een gezamenlijke spreekbuis namens het bedrijfsleven.

Manifest ‘De Tien van Talking Traffic’

Talking Traffic ziet kansen om de doelstelling van de overheid – doorstroming, leefbaarheid op en rond de Nederlandse wegen, bereikbaarheid van economische centra en het borgen van de verkeersveiligheid – slimmer in te richten, rekening houdend met de gegeven randvoorwaarden. De visie van de aangesloten bedrijven staat weergegeven in het manifest ‘De Tien van Talking Traffic’. Dit manifest dient als uitnodiging én startschot voor een samenwerking tussen markt, overheid, wegbeheerders en wetenschap.

Aangesloten bedrijven

Partijen die zich aangesloten hebben bij het collectief Talking Traffic en het manifest ondertekend hebben zijn:

Amaryllo, Arcadis, Beijer Automotive, Be-Mobile, Careo, Connection Systems, Cygnify, DAT.Mobility, DTV Consultants, Fourtress, Goudappel Coffeng, Heijmans, HP, Innovactory, MAP Traffic Management, Monotch, NexusZ, Prime Data, Royal HaskoningDHV, Simacan, Trinité, Vialis, V-tron.