De communicratie ligt op de loer

Ik las een boeiend artikel op Frankwatching over de rol en de positie van de communicatieprofessional van de toekomst. Ik citeer de schrijver, Peter Staal

Wat hebben ict, communicatie en psychologie met elkaar te maken? Alles. Deze begrippen onderstrepen de urgentie van de komst van ‘nieuwe’ communicatieprofessionals onder invloed van vijf trends. Alleen op die manier kunnen ze de regie terugkrijgen. In dit artikel deel ik graag de lessen die ik leerde tijdens een kennismiddag voor communicatieprofessionals van Only Human.

De eerste vraag die in mij opkomt na het lezen van het stuk is: “moet de communicatieprofessional aanvullende cursussen psychologie of ICT (aan de outputkant) gaan volgen, of planologie, stedenbouwkunde, maatschappelijk werk, gezondheidszorg of lichamelijke opvoeding (aan de inputkant) óf moeten de overige professionals aanvullende cursussen communicatie gaan volgen?” Communiceren is tenslotte een instrument, een belangrijk instrument om inhoud en uitdaging (input) te vertalen naar draagvlak voor oplossingen (output). Elke professional, elke kundige en elke techneut moet effectieve communicatie in zijn toolbox hebben zitten.

We moeten er met zijn allen voor waken dat de communicatieprofessional niet te veel in het centrum van elke opgave wordt geplaatst. Dat kan, nadat we eerder de technocratie en de bureaucratie hebben moeten overwinnen, leiden tot een communicratie (daar ga ik meteen copyright op claimen) en dat moeten we met zijn allen niet willen. “Alleen op die manier kunnen zij de regie terugkrijgen”. Ik bestrijd dat communicatieprofessionals ooit de regie gehad hebben. Ik kom tot mijn stelling omdat ik redeneer vanuit de aloude vorm van strategievorming, die gedomineerd wordt door de drie E’s: Enforcement (regelgeving met in zijn ergste vorm bureaucratie), Engineering (technische maatregelen, waarvan het summum technocratie is) en Education (gedragsverandering en communicatie, die leiden tot communicratie).

Co-creatie, dat is wat mij betreft het pad naar de toekomst, teamwork. Zoek samen de balans in de drie E’s! Zullen we dit in de toekomst nog eens terugkoppelen?